Diari AVUI. 1.993

 

Cendres blanques

Columna, col.l. Poesia. Barcelona, 1993.

 

El temps, l'absència i l'eternitat

Marga Moreno

Dividit en tres pars, aquest poemari combina temes com el temps i la recança d’eternitat que provoca l’absència amb la introducció d’un cert desig de renovació dins del desencís. Aquests trets configuren l’alquímia d’una poesia, la de J.A. Soldevila, que va tenir el seu inici el 1977 amb La frontera de cristal, seguit de Les paraules que has après a dir (1985), i que va assolir la seva consolidació definitiva davant la crítica, amb el recull Un vast naufragi, el 1989.