Presentació de El llibre dels adéus.

Foto: Felipe Servulo
Maria Lluísa Pazos, moi i José Corredor-Matheos. Moi, Helga Otero, Josep Mª Isern Moi i Gemma Ferron